Как да стана проджект мениджър или как се става успешен Project Manager?

Как да стана проджект мениджър или как се става успешен Project Manager? Това е въпрос, който много хора си задават днес. За да станете успешен project manager обаче трябва да положите известни усилия.

Цялата публикация „Как да стана проджект мениджър или как се става успешен Project Manager?“

Управление на проекти обучение, лекции и учебник

Днешното обучение по управление на проекти няма нужда от учебник, лекции и специални материали. Съвременните проджект мениджъри вече могат да се възползват от модерните курсове за управление на проекти на „Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg

Цялата публикация „Управление на проекти обучение, лекции и учебник“

Онлайн сътрудничество и комуникация

Онлайн сътрудничество и комуникация се изисква в съвременните фирми, разработка на проекти, продукти и цялостни производствени процеси. Всички организации и дружества, които участват в процеси, включващи комуникация между хора,
сътрудничество между екипи, персонал, вътрешни и външни заинтересовани страни имат нужда от онлайн платформи и софтуер за комуникация и сътрудничество.

Цялата публикация „Онлайн сътрудничество и комуникация“

ERP и CRM системи на SAP за управление ресурсите на предприятието

SAP има множество ERP и CRM системи за управление ресурсите на предприятието. Основен помощник, на който разчитат икономистите са информационните техноголии и системи.

ERP и CRM системи

Цялата публикация „ERP и CRM системи на SAP за управление ресурсите на предприятието“

Класификация на софтуера според условията за разпространението и използването му

Всеки потребител знае, че програмите могат да бъдат платени или безплатни, но има твърде разнообразни видове „платени“ и „безплатни“ програми:

  • комерсиален софтуер;
  • свободен софтуер;
  • софтуер с отворен код;
  • условно безплатен софтуер;
  • софтуер, за който се плаща чрез реклама;
  • ОЕМ софтуер и др.

Цялата публикация „Класификация на софтуера според условията за разпространението и използването му“

Създаване на бази данни: Проектиране на структурата

Необходими технически и технологични средства: Компютърна лаборатория с компютърни работни места за всички ученици, съответния софтуер за темата: Microsoft Office Access.

Дидактически материали: Бяла дъска, маркер, учебник, тетрадки

Цялата публикация „Създаване на бази данни: Проектиране на структурата“

Система за управление на бази данни Amazon Simple DB

Предназначение на Аmazon Simple DB. Услугата Amazon Simple Database Service (SimpleDB), известна още като хранилище за ключови данни , представлява изключително достъпна и гъвкава нерелационна база данни, която позволява на разработчиците да изискват и съхраняват данни с минимално управление на базата данни и административна отговорност.

Цялата публикация „Система за управление на бази данни Amazon Simple DB“

Системи за сигурност на криптирането

системи за сигурност и криптиране

Какво е системи за сигурност на криптирането? Компютърното криптиране се основава на науката криптография, която е била използвана толкова дълго, колкото хората са искали да запазят информацията в тайна. Преди ерата на цифровите технологии, най-големите потребители на криптографията са правителствата, по-специално използвана за военни цели.

Цялата публикация „Системи за сигурност на криптирането“

Криптография и криптоанализ

Криптологията е математика, като например теорията на числата, както и прилагането на формули и алгоритми, които са в основата на криптографията и криптоанализа. Криптологията всъщност е общо понятие за криптография и криптоанализ.

Тъй като понятията за криптоанализ са силно специализирани и сложни, ние се концентрираме тук само на някои от основните математически понятия, които стоят зад криптографията.

Цялата публикация „Криптография и криптоанализ“

Информационна Екология и Информационна екосистема в IT

информационна IT екосистема

Доскоро понятието Информационна екосистема и „екосистема“ не беше използвано в IT средите. То се свързваше основно с науки, като Екология, Биология и др. от сферата
на хуманитарните науки.

Цялата публикация „Информационна Екология и Информационна екосистема в IT“

Монтиране на дънна платка

Монтиране на дънна платка с описание в лесни стъпки. Преди да монтираме дънната платка в кутията, трябва да поставим задната планка на кутията, където са отворите за изходите на дъното. Тази планка има изрязани отвори за всеки един от конекторите, излизащи от дънната платка, тези, към които се свързват клавиатура, мишка, мрежовия кабел и т.н.

Цялата публикация „Монтиране на дънна платка“

Дънни платки, устройство на дънна платка, форм фактор, чипсет

Дънни платки, устройство на дънна платка, форм фактор, чипсет. В персоналния компютър дънната платка е носител на основната електроника, като чипсет, памет, процесор, както и шините за връзка между тях. На нея са монтирани и редица слотове за включване на периферни компоненти.

Дънни платки
Цялата публикация „Дънни платки, устройство на дънна платка, форм фактор, чипсет“

Web 2.0 услуги в бизнеса

Web 2.0

Web 2.0

Терминът Web 2.0 възниква през 2004 г. Популяризира се от Тим О’Рейли. В характеристиките на Web 2.0, образно казано  влизат и услугите. Може да се каже, че той обединява в себе си уеб базираните услуги от второ поколение, към които могат да се причислят социалните мрежи, wiki сайтовете, блоговете, най-различните инструменти за комуникация и още много други услуги

Цялата публикация „Web 2.0 услуги в бизнеса“