Информационна Екология и Информационна екосистема в IT

информационна IT екосистема

Доскоро понятието Информационна екосистема и „екосистема“ не беше използвано в IT средите. То се свързваше основно с науки, като Екология, Биология и др. от сферата
на хуманитарните науки.

Цялата публикация „Информационна Екология и Информационна екосистема в IT“

Web 2.0 услуги в бизнеса

Web 2.0

Web 2.0

Терминът Web 2.0 възниква през 2004 г. Популяризира се от Тим О’Рейли. В характеристиките на Web 2.0, образно казано  влизат и услугите. Може да се каже, че той обединява в себе си уеб базираните услуги от второ поколение, към които могат да се причислят социалните мрежи, wiki сайтовете, блоговете, най-различните инструменти за комуникация и още много други услуги

Цялата публикация „Web 2.0 услуги в бизнеса“