Информационна Екология и Информационна екосистема в IT

информационна IT екосистема

Доскоро понятието Информационна екосистема и „екосистема“ не беше използвано в IT средите. То се свързваше основно с науки, като Екология, Биология и др. от сферата
на хуманитарните науки.

С бума на IT технологиите и стремителното им навлизане във всички сфери на човешката дейност, в т.ч. и бизнеса, в края на 90-те години на ХХ в. и в началото на XXI в. се обособи понятието информационна екология, което представя връзките между идеите на класическата Екология и динамиката и свойствата на все по-нарастващото и усложняващо се цифрово информационно пространство.

Информационна екология

Понятието „информационна екология“ все по-често се използва като метафора, визираща информационното пространство като една екосистема. В IT средите все още не може да се срещне точно и единно определение за термина IT екосистема. Въпреки това, то все по-често се среща в изказвания и материали на най-големите IT специалисти и ръководители на едни от най-големите компании в сферата на IT технологиите.

Както беше споменато по-горе, единно и общоприето определение за IT информационна екосистема и екология все още няма. Налични са определения за близки по смисъл термини, като например цифрова екосистема.

В Уикипедия определението за цифрова екосистема е разпределена, адаптивна и отворена социо-техническа система, която има свойствата самоорганизация, разширяемост и устойчивост. Друго често срещано понятие, свързано с термина екосистема е напр. Софтуерна екосистема. В Web 2.0 (Уеб 2) средите се използва сравнително повече напоследък.

Според дефиницията, дадена от д-р Мирча Лунгу (Университета в Ливорно) през 2009 г. софтуерна екосистема представлява сбор от софтуерни системи, разработени и развиващи съвместно се в една и съща среда.

Средата може да бъде организационна (напр. една компания), социална (напр. Open Source обществото) или техническа (напр. екосистемата на Ruby, Java, C++ и др.).

Технологична екосистема

Технологична екосистема също може да бъде срещната като понятие. Според проф. Джонатан Уерам (ESADE) технологична екосистема е продуктова платформа, определена от базови компоненти, създадени от собственика на платформата и допълнени от приложения, създадени от независими компании в допълнение.

Определението за IT екосистема вероятно представлява компилация
между определенията на тези екосистеми. През 2007 г. у ниверситетите в
Брауншвиг, Клаустал и Хановер създадоха Висшето техническо училище
на Нидерзаксен, което стартира проект „Изследване на IT екосистемите“.

Според изследването, IT екосистемите са базирани на баланса между
индивидуални и групи от правила, които съвместно определят
равновесието в IT екосистемата.

Самото изследване беше насочено към няколко сфери, в т.ч. създаването на системни функции, разширяване на класическите инженерни подходи, адаптивни инфраструктури, контрол на семантичното разнообразие и подобрено взаимодействие човек-околна среда-машина.

От всичко, написано до тук, може да се направи обобщението, че IT екосистемата представлява съвкупност от технологии, хардуер, софтуер и
услуги, работещи в тясна зависимост помежду си, развиващи се както
самостоятелно, така и във взаимна свързаност с приблизително еднакви
темпове.

Състав на Информационна екосистема

Съставът на една информационна екосистема зависи от нейния мащаб,
предназначение и характер. Тя трябва да притежава следните характеристики: балансираност, самостоятелност, разширяемост, устойчивост.

Развитие на Екосистемата на Apple през последните 2 години. През периода 2014-2015 г. компанията Apple продължи да развива елементите на своята IT екосистема. Характерно за една от характеристиките й, всички елементи на системата се развиваха успоредно, с приблизително еднакви темпове.

В сферата на технологиите, Apple продължи да залага на разработването на нови технологии, които да интегрира в своите устройства. Една от последните технологии, разработвани от компанията е технологията Li-Fi. Подобно на технологията USB, която Apple първа интегрира в своите устройства през 1998 г., технологията Li-Fi се очертава да бъде поредното прозрение на мениджърите и разработчиците на компанията за бъдещето на IT продуктите.

Технологията Li-Fi позволява свързаност към Интернет, като използва за целта излъчвания от намиращите се в околното пространство LED елементи (светодиоди). Тази технология позволява широколентов достъп до мрежа със скорост на теория до 224 Gbps.

Първите опити с тази технология, направени с прототипа Li-I в Естония позволиха връзка със скорост 1Gbps.
През 2015 г. компанията пусна версия 2.0 на своя програмен език Swift. Swift се явява сравнително нов програмен език, лансиран от Apple и предназначен за създаване на приложения за продуктите на Apple.

През декември 2015 г. компанията отвори кода на версията 2.0 и публикува първоначалната „пътна карта“ към Swift 3.0.

Заключение за ИТ екосистемите

В обобщение на всичко, казано до тук, можем да посочим, че през последните 5 години терминът IT екосистема навлиза все по-широко в информационните и бизнес средите. IT екосистемата се явява решение на нарастващите нужди от IT ресурси и услуги на съвременните потребители и бизнес, давайки им цялостно, устойчиво и гъвкаво решение на техните проблеми. IT екосистемата на Apple доказва тези твърдения. В нея може да бъде намерено и използвано всичко от сферата на IT технологиите, необходимо на гъвкавите, успешни и все по-жадни за ресурси съвременни компании. И се оказва вярно твърдението, че Екосистемата на Apple постоянно нараства и става все по-трудно излизането на потребителя от нея.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *