Ето как започва ревюто на мениджмънт сертификацията на BVOP

В днешния нестабилен и непрекъснато развиващ се бизнес пейзаж ролята на лидерството и управлението е по-решаваща от всякога.

Управление на проекти обучение, лекции и учебник

Днешното обучение по управление на проекти няма нужда от учебник, лекции и специални материали. Съвременните проджект мениджъри вече могат да се възползват от модерните курсове за управление на проекти на „Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg

Онлайн сътрудничество и комуникация

Онлайн сътрудничество и комуникация се изисква в съвременните фирми, разработка на проекти, продукти и цялостни производствени процеси. Всички организации и дружества, които участват в процеси, включващи комуникация между хора, сътрудничество между екипи, персонал, вътрешни и външни заинтересовани страни имат нужда от онлайн платформи и софтуер за комуникация и сътрудничество.

Информационна Екология и Информационна екосистема в IT

Доскоро понятието Информационна екосистема и „екосистема“ не беше използвано в IT средите. То се свързваше основно с науки, като Екология, Биология и др. от сферата на хуманитарните науки.

Web 2.0 услуги в бизнеса

Web 2.0

Терминът Web 2.0 възниква през 2004 г. Популяризира се от Тим О’Рейли. В характеристиките на Web 2.0, образно казано  влизат и услугите. Може да се каже, че той обединява в себе си уеб базираните услуги от второ поколение, към които могат да се причислят социалните мрежи, wiki сайтовете, блоговете, най-различните инструменти за комуникация и още […]