ERP и CRM системи на SAP за управление ресурсите на предприятието

SAP има множество ERP и CRM системи за управление ресурсите на предприятието. Основен помощник, на който разчитат икономистите са информационните техноголии и системи.

Класификация на софтуера според условията за разпространението и използването му

Всеки потребител знае, че програмите могат да бъдат платени или безплатни, но има твърде разнообразни видове „платени“ и „безплатни“ програми: комерсиален софтуер; свободен софтуер; софтуер с отворен код; условно безплатен софтуер; софтуер, за който се плаща чрез реклама; ОЕМ софтуер и др.