Web 2.0

Web 2.0 услуги в бизнеса

Публикувано на КатегорииИнтернет

Web 2.0

Терминът Web 2.0 възниква през 2004 г. Популяризира се от Тим О’Рейли. В характеристиките на Web 2.0, образно казано  влизат и услугите. Може да се каже, че той обединява в себе си уеб базираните услуги от второ поколение, към които могат да се причислят социалните мрежи, wiki сайтовете, блоговете, най-различните инструменти за комуникация и още много други услуги

Това е второто поколение на Уеб-базирани услуги, като сайтове-мрежи за социални контакти, уикита, инструменти за комуникация, и фолксономии, за които онлайн сътрудничеството между потребителите има голямо значение. В началото Web 2.0 се използва, като заглавие на множество конференции, което допринася за широкото взаимстване и възприемане.

Web 2.0 История

По начало терминът подсказва за една нова версия на  Мрежата (Световната Паяжина – World Wide Web), но това не означава, че е обновление на Интернет или на техническите стандарти на Световната Уеб-Мрежа, но промени  начините по които тези норми се проектират и използват. Въз основа на тази еволюция започва навлизането на ярките фонове и на анимираните елементи с двойно повтарящи се действия.

Започва замяната на думи с икони и меню от бутони. Както всеки нов продукт, така и Web 2.0 не само добавя множество нововъдения, но и налага промяна на доста стандарти. Web 2.0 поставя началото на бизнес еволюцията в света на компютърната индустрия.

Голяма отличителна черта на Web 2.0  е, че все повече заявки за получаване на информация и неината обработка се извършват не от хора ,а от компютърни програми. Големи портали например, като Google се превръщат в доставчици  на компоненти за създаване на пълноценни продукти, каквито са Web базираните услугите.

Благодарение на Web 2.0 се налагат редица нови стандарти в бизнес средите. Това е така, защото блоговете, професионалните профили и уикитата (Wiki) представляват прости инструменти  за общуване и позволява на хората да общуват помежду си без да се интересуват от използваните Web технологии и браузъри. Все по голяма част от аудиторията започва да се отнася сериозно към Web 2.0 технологиите и да ги използват в бизнеса надявайки се на това, че те съдържат голям потенциал за развитие.

В същото време всички сайтове, които са лидери в електронната търговия усилено въвеждат новите идеи, съдържащи концепцията Web 2.0 и се радват на завидни резултати. Постепенно  достъпът до високоско-скоростен Интернет бързо нараства и се утвърждават успешни бизнес модели, базирани на World Wide Web, като тези на Google, eBay и др.

С течение на годините  започва използването на масови социални мрежи като MySpace и Facebook. Масово се разпространяват форми за споделяне на съдържаниенапример, като блоговете. Благодарение на новия модел за обмен на информация между безброй потребители често се описва с понятието Web 2.0. Чрез редица анализи на статичните и динамичните уеб сайтовe се определят основните принципи на Web 2.0.

Концепцията за Web 2.0 се ражда на съвместен мозъчен щурм на издателството O’Reilly Media и компанията MediaLive International. Web 2.0 – може да се каже, че отваря вдин нов свят в интерне технологиите. Предимство от характеристиките също е  сервиз достигащ до „дългата опашка”  Потреблението и обмяната на информация стават по-големи и доста от ограниченията отпадат, сравнение с Web 1.0. При Web 2.0 характеристиките са следните:

 • Формат – писане
 • Еденица контент – запис
 • Разглеждане – чрез RSS браузър
 • Архитектура – Web сервизи
 • Контента се създава – от всички

Основни компоненти на Web 2.0

Web 2.0 включва разнообразни  технологии и услуги например, като:
RSS (Really Simple Syndication) е софтуерен механизъм чрез който могат да се обменят новини между два сайта или между сайт и потребител. Захранването с информация става посредсвом набор от формати от световната Интернет мрежа (Павжината).

RSS форматите са специфично форматирани в XML.  Нарича се още фиид. Използва се от програми, наречени агрегатори, които могат автоматично да получават и показват последните новини от произволен брой информационни канали (rss feeds), наречени още  „хранилки“.

По този начин се дава право на всеки желаещ да се абонира и инфоформира за предоставените услуги в Мрежата. RSS позволява директно да се визуализира, чрез софтуер за четене в уеб сайт, клиентски компютър или телефон.

Тази технология позволява получаване на информация едновременно от стотици сайтове, без да е наложително директното им посещение, което става с помоща на инсталиране на RSS – четец.

Уеб 2.0 и блогове

Блогове (дневници) – В блоговете могат да се водят дискусии или да се добавя информация, състояща се от отделни вписвания, които се показват в обратен хронологичен ред ( от най-нови към стари). Дневниците могат да служат за комуникация с приятели, но и като медия за по-бързо популяризиране на  нови идеи.

Блогът се обикновенно се поддържа от един човек и информацията се обновява само от този човек. Блоговете момат да служат за изграждане на социални връзки. Много блогове предоставят коментари по определен въпрос; други функционират като по-лични онлайн дневници; трети служат за онлайн рекламиране на марка на дадено лице или фирма. 

Блоговете могат да са съчетание от текст, изображения и връзки към други блогове, уеб страници, както и други медии, свързани с тема им В повечето случай блоговете са предимно текстови, въпреки, че  някои са фокусирани върху изкуство, видео, снимки и др.

 Web 2.0 и AJAX

AJAX – (Asynchronous JavaScript and XML) е така наречената технология, чрез която динамично обновяване на част от страниците на уебприложението без цялостното й презареждане. Или казано по друг начин, така се дава възможност на на JavaScript да се свързва чрез HTTP заявка с даден сървър, изпълнявайки в същото време друг скрипт, връщайки текст или XML код.

По този начин ресурсите,които са изградени с помощта на AJAX,работят значително по-бързо от другите.  Чрез използването на AJAX отпада нуждата от обновяване на браузъра за изпращане или получаване на информация, защото всички ъпдейте се правят автоматично.

AJAX печели голяма популярност, тъй като е по-удобна за потребителите и намалява изразходвания трафик. Технологията разполага с много предимства, не бива да се прекалява с използванети й, защото може да има обратен ефект.

Web 2.0 и социалните мрежи

Социални мрежи – Чрез социалните мрежи индивидите са  свързани помежду си, благодарение на което лесно могат да намрират хора с общи интереси. Web2.0 сайтовете функционират като онлайн общество от интернет юзъри. С получаване на достъп до социалната мрежа, започва социализирането.

Социализирането е на различни нива – четене, регистриране и влизане в контакт с другите потребители. Социалните мрежи са няколко типа: за споделяне на контакти, за  споделяне на видео и др. Чрез тях става лесно добавянето на приятели от цял свят.

Wiki – Това са огромни виртуални библиотеки. Единствената разлика между тях и реалните библиотеки е, че уикитата са динамична система за съвместно публикуване и поддържане на информация. В следствие, на което всеки документ може да бъде модифициран от голям брой потребители. Името Wiki идва от  Wikipedia,популярна онлайн енциклопедия , и позволява документите да се създават и редактират от самите потребители с използването на прост маркиращ език като редакторът е вграден в самия браузър. Всеки с достъп до страницата може да направи промени в нея.

BitTorrent, или мрежа peer-to-peer –Торент мрежата представлява начин за обмен на файлове, базиран на система P2P (peer to peer). Обмена на информация между крайни потребители става посредством тракер – сървър съдържащ информацията, предоставена от потребителите на една глобална мрежа. Тази технология променя масово представите, защото всеки клиент е сървър и фаиловете могат да се радробяват на голям брой фрагменти, които могат да се открият навсякъде в мрежата.  Принципа на които работи Web 2.0  се изразява в това, че колкото повече потребители ползват услугата, толкова по-добра става тя.

Споделяне на връзки, или tagging – Това е един малко  по-различен тип споделяне – на уебвръзките (Favorites, Bookmarks), които всеки използва в браузъра си. Използвайки tagging, не само че имаме  достъп до тях по всяко време от всяка точка на света, но по този начин допринасяме за виртуалното развитие на обществото. Един чудесен пример за такъв тип споделяне е безплатната база данни за връзки, намираща се на адрес http://del.icio.us.  Има и други видове браузъри например, катоFlock който с помощта на нови механизми при добавянето на нов сайт към локалния списък с Bookmarks или Favorites той автоматично се изпраща и към персоналната ви база данни, достъпна онлайн.

Mashup – Това е оновна градивна еденица в Web 2.0. Използва се за интегриране Open API,RSS синдикация ,ATOM,RDF,Уеб услуги,OPML. Казано с други думи това са сайтове или програми, които събират съдържание от различни места по определени критерии, а след това наслагват събраната информация една върху друга иза да се получи една нова услуга.

Приложение на Web 2.0  в бизнеса

Могат да се очертаят няколко основни насоки в които се очаква Web 2.0    технологиите да променят бизнеса :

 • Промяна в начина на съвместна работа и обмен на знания в компаниите вълнуващо е това , че тук не става дума просто за една нова технология , а преди всичко за нов начин на мислене , който ще се наложи едновременно с промените във фирмената култура .
 • Нови възможности за използване на софтуера . Не е съвсем нова идея софтуерът да се ползва не като собствен продукт , а като браузър базирана услуга . Концепцията ‘’Софтуерът като услуга ‘’ вече навлиза убедително в компаниите по света и предстои през идните години тази тенденция да се засили  и наложи .
 • Информацията ще стане по лесно обозрима . Технологиите и идеите , свързани с WEB 2.0 ще допринесат преди всичко за промяна на възможностите ни да овладявме по ефективно информационната лавина и да боравим по лесно с натрупаните знания  . Управлението на информацията която ни залива от Интернет и електронната поща се очертава като като една от основните предпоставки за постигане на по голяма ефективност в работното ни ежедневие .
 • Организация на информационния обмен . Вълнуващо става , когато WEB 2.0 идеите се разглеждат на фона на променената глобална среда , в която се намират компаниите . Сега се забелязва тенденцията към обособяване , фрагментиране на вериги по интереси , по предмет на творческа и бизнес дейност .

Web 2.0 с нова посока в бизнеса

С появата на Web 2.0 бизнеса може да започне развитието си в друга посока. Могат да се планират и управляват процесите в предприятията по-лесно. Позволява се изготвянето на бизнес план с помоща на компютър в среда на Web 2.0. Технологиите са на друго равнище, което позволява да се разгънат идеите в бизнеса в по-голям мащаб.

С помоща на интерактивни уеб услуги по стратегическо бизнес планиране, финансов мениджмънт, интернет маркетинг и Web 2.0 стратегия на бизнес единицата както и съвместна работа на виртуални екип бизнеса може да се разраства.

С помощта на Web 2.0  се създават собствени дигитални планове в уеб среда чрез уеб интерфейс и уеб сътрудничество за публикуване и споделяне на бизнес приложения. Маркетинга е на друго по-високо ниво. Рекламата е по-лесна и достъпна. Могат да се създават фирмени сайтове за представяне на компаниите в уеб пространството.

Технологиите и системите, които могат да удовлетворят изисквания и да разрешат дилемата са облачните изчисления, предоставянето на софтуера като услуга и използването на Web 2.0 в бизнеса.

Чрез технологиите наWeb 2.0 могат да се управляват знанията, комуникациите и да се разработват нови продукти. Позволява се използването на различни връзки с клиенти, което позволява по-лесни доставки, чрез въвеждане на технологии на Web 2.0 за връзка с доставчици и бизнес партньори.

В принос на това компамиите започват да експлоатират умението на служителите си за работа с технологията. Изчисленията в облаг стават напълно възможни. В течение на процесите става ясно, че Web 2.0 и социалните мрежи повишават процесите, което води след себе си, натрупване на знание.

Създават се мрежи за хора с общи професионални интереси, което може да доведе до по-бърза обмяна на опит. Очертават се мащабни и драматични промени , които настъпват с разпространението на Web 2.0 технологиите и израстването на Интернет поколениетo, което заема своето място в бизнеса , налагат нови методи за общуване и споделяне в корпоративната среда.

Изследванията покзват че Web 2.0 дейностите , като гледане на потребителски генерирани видео материали , постване на блогове и участие в социални мрежи , бързо привличат вниманието и времето онлайн на все повече Интернет потребители . Тази тенденция ще създаде нови възможности и предизвикателства на онлайн  рекламодателите , търсещи начени за печалба от Web 2.0 преживяванията . 

Внедряват се все повече видеотехнологии, уикита, блогове и др. Начина на мислене се променя, което допринася за повишаване на фирмената култура. Отварят се нови възможности за използване на софтуера. Очертава се нализането на софтуера,като вид услуга.

Информацията е лесно достъпна. Web 2.0 допринася за овладяване на информацията и по-лесно боравене с нея.  Електронната търговия излиза на преден план. Правенето на онлайн бизнес, чрез използването на компютърните мрежи и Интернет.

От съдържателна гледна точка електронният бизнес предполага използването на компютърни мрежи (корпоративни Интернет и Екстранет) за преобразуването на вътрешните и външни взаимодействия с цел създаването на печалба. Очевидно пълноценната реализация на идеята за електронен бизнес е свързана с приложението на Web технологиите в корпоративните информационни системи.

Web 2.0 се очертава като нова вълна от бизнес иновации, която дава други измерения на Интернет като средство за комуникация, сътрудничество и правене на електронен бизнес.

Тук идва ред да кажем, че в голям аспект  социалния бизнес  дейността на компанията – маркетинг в Web 2.0 среда и работа с клиенти на компанията, взаимодействия с бизнес партньори, управление на персонала и управление на знанията в компанията са от голямо значение за бъдещите приходи. Ето защо културата на Web 2.0 може да бъде описана като култура на участието.

Или поне оптимистичната гледна точка предполага това, защото тя допринася за развитието на бизнес средите в положителна насока. Улесняват се много от процесите, като комуникацията, вследствие на което нещата започват да се движат по-бързо, бизнеса претърпява възход.

Услуги на Web 2.0 в бизнеса

Web 2.0 услугите се характеризират с това, че тяхната стойност нараства, когато са използвани от повече хора (това е т.нар. ефект на социалните мрежи). Традиционните статични Web страници не могат да бъдат подобрени, при посещаване от потребителите. За разлика от тях, Web 2.0 сайтовете използват информацията предоставена от посетителите.

Някои от най-приложимите услуги на Web 2.0  в бизнса са:

 • Финанси,управление на пари,плащания
 • Prosper – с тази услуга на едно място се събират кредитори и кредитополучатели.
 • Wesabe-с помоща на тази услуга индивидуалният търговец лесно може да се справи със  счетоводсвото, касаещо всеки месец и едновременно с това да го използва,за да определи текущите си разходи.
 • Freshbooks-уеб базирана програма,коят позволява позволява на търговеца да плати на своите клиенти,използвайки професионални фактури,но клиентите могат да му платят посредством Paypal,Authorize.net и др.
 • Campfire- това е приложение, което позволява посредством, защитени с парола chat-rooms, да поканите клиенти колеги, служители.Тези чат-стаи за идеални за преговори,при които е може да се сподели информация,без страх тя да бъде компрометирана.

Ebay-класическото ранно приложение на Web 2.0, което дава възможност на запчващи своя бизнес прозводители и търговци, да представят своите продукти, без използата на големи разходи.

Да вземем например еBay – там не само се пазарува, но се изказва мнение за продавача, участва се във формиране на рейтинга му и се дискутират качествата на предложената стока.

Подобна е ситуацията в Amazon, където всеки може да напише рецензия за дадена книга и така да участва в изграждането на мнението на читателите за нея. Освен самата рецензия, книгата получава и оценка. Други евентуални купувачи могат на свой ред да коментират вече направените рецензии и т. н. В този процес бизнесът все повече става комуникация и вече не разчита единствено на рекламата като средство за информиране.

Хората сами се информират едни други за качеството на дадена стока или услуга и това става в самата платформа, предлагаща стоката или услугата. Репутацията на онлайн търговците или на авторите на книги, продавани онлайн, се подлага на постоянна процедура на гласуване. И тази процедура вече не е експертна, а на принципа на културата на участието.

Цялостната онлайн бизнес среда става все по-зависима от формите на подобни директни оценки. Ефектът е в увеличеното доверие в предлаганите услуги и, може би дори по-важно – в мнението на други хора. Така на теория печелят всички: налице е натиск за повишаване на качеството на онлайн услугите, създават се социални мрежи, дава се тласък на развитието на бизнеса.

И не на последно място рабира се можем да добавим и Youtub,e като част от приложенията на Web 2.0 в бизнеса, независимо от неговата  не голяма роля .Фирмите, които се занимават с продажби на недвижими имоти използват Youtube, за да показват видеоклипове на обектите, които те предлагат.

Принципът на действие в YouTube е тясно свързан с активността на потребителите на сайта, които осигуряват цялото съдържание, качвайки видео клипове, произведени от самите тях или намерени из мрежата. Всички поставени в платформата материали веднага се подлагат на оценка от останалите потребители. На този принцип всеки клип получава нещо като „досие‛, което включва данни за това колко пъти е видян, как е оценен, колко пъти е коментиран, колко пъти е поставен във фаворитите, колко връзки са създадени между него и други сайтове.

Освен това видео-материалът попада в определена съдържателна категория. Търсенето на нещо интересно за гледане се извършва чрез комбиниране между статистическите величини, с които е описан всеки клип. Генерирането на съдържание от юзерите и системата на рейтингите довежда до появата на истински звезди в YouTube – хора, които разказват поредица от истории, пеят, танцуват и т. н., и добиват огромна популярност в мрежата, а понякога и извън нея.

Културата на участието произвежда по този начин звезди ‛отдолу‛, от кръга на хората, и успешно заобикаля всяка институционалност при формирането на мнение за това какво да се смята за важно в съответните области на активност.

В 21 век се структурира истински взаимодействащ, отворен към данните модел и предназначен за работа в мрежа. Информацията за един обект може да има отношение и към множество други обекти. Този модел се състои на практика от таблици, които съдържат редове и регистри.

Всеки регистър от своя страна съдържа мрежа от полета. Съдържанието на полетата са отделните връзки. В действителност основната движеща сила за семантичната мрежа е генериране на огромна част от взаимносвързана информация по такъв начин, че да бъде визуализиран от машините.

Заключение

В заключение може да се каже, че Web 2.0 поставя началото на еволюцията на уеб-базирзните услуги. Тенденциите за развитие на уеб услугите са високи. Благодарение на Web 2.0 Интернет и Световната Паяжина (Мрежата), са в процес на развитие и бъдещ прогрес. Мащабът на интерактивните тенологии расте. Уеб услугите са в удобство на хората и допринасят за тяхното развитие.

Използвана литература:

 1. Върбанов, Р. Компютърни мрежи. Свищов, Изд. «Ценов», 2006.
 2. Върбанов, Р., Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта, Абагар, В. Търново, 2012
 3. Върбанов, Р. и колектив, Бизнес информатика, Абагар, Велико Търново, 2012
 4. Интернет

1 коментар по „Web 2.0 услуги в бизнеса

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *