Създаване на бази данни: Проектиране на структурата

Необходими технически и технологични средства: Компютърна лаборатория с компютърни работни места за всички ученици, съответния софтуер за темата: Microsoft Office Access.

Дидактически материали: Бяла дъска, маркер, учебник, тетрадки

Цялата публикация „Създаване на бази данни: Проектиране на структурата“

Система за управление на бази данни Amazon Simple DB

Предназначение на Аmazon Simple DB. Услугата Amazon Simple Database Service (SimpleDB), известна още като хранилище за ключови данни , представлява изключително достъпна и гъвкава нерелационна база данни, която позволява на разработчиците да изискват и съхраняват данни с минимално управление на базата данни и административна отговорност.

Цялата публикация „Система за управление на бази данни Amazon Simple DB“

Системи за сигурност на криптирането

системи за сигурност и криптиране

Какво е системи за сигурност на криптирането? Компютърното криптиране се основава на науката криптография, която е била използвана толкова дълго, колкото хората са искали да запазят информацията в тайна. Преди ерата на цифровите технологии, най-големите потребители на криптографията са правителствата, по-специално използвана за военни цели.

Цялата публикация „Системи за сигурност на криптирането“

Криптография и криптоанализ

Криптологията е математика, като например теорията на числата, както и прилагането на формули и алгоритми, които са в основата на криптографията и криптоанализа. Криптологията всъщност е общо понятие за криптография и криптоанализ.

Тъй като понятията за криптоанализ са силно специализирани и сложни, ние се концентрираме тук само на някои от основните математически понятия, които стоят зад криптографията.

Цялата публикация „Криптография и криптоанализ“