ERP и CRM системи на SAP за управление ресурсите на предприятието

SAP има множество ERP и CRM системи за управление ресурсите на предприятието. Основен помощник, на който разчитат икономистите са информационните техноголии и системи.

ERP и CRM системи

Цялата публикация „ERP и CRM системи на SAP за управление ресурсите на предприятието“

Класификация на софтуера според условията за разпространението и използването му

Всеки потребител знае, че програмите могат да бъдат платени или безплатни, но има твърде разнообразни видове „платени“ и „безплатни“ програми:

  • комерсиален софтуер;
  • свободен софтуер;
  • софтуер с отворен код;
  • условно безплатен софтуер;
  • софтуер, за който се плаща чрез реклама;
  • ОЕМ софтуер и др.

Цялата публикация „Класификация на софтуера според условията за разпространението и използването му“