Създаване на бази данни: Проектиране на структурата

Необходими технически и технологични средства: Компютърна лаборатория с компютърни работни места за всички ученици, съответния софтуер за темата: Microsoft Office Access.

Дидактически материали: Бяла дъска, маркер, учебник, тетрадки

Цялата публикация „Създаване на бази данни: Проектиране на структурата“

Система за управление на бази данни Amazon Simple DB

Предназначение на Аmazon Simple DB. Услугата Amazon Simple Database Service (SimpleDB), известна още като хранилище за ключови данни , представлява изключително достъпна и гъвкава нерелационна база данни, която позволява на разработчиците да изискват и съхраняват данни с минимално управление на базата данни и административна отговорност.

Цялата публикация „Система за управление на бази данни Amazon Simple DB“