Онлайн сътрудничество и комуникация

Публикувано на КатегорииИнтернет

Онлайн сътрудничество и комуникация се изисква в съвременните фирми, разработка на проекти, продукти и цялостни производствени процеси. Всички организации и дружества, които участват в процеси, включващи комуникация между хора,
сътрудничество между екипи, персонал, вътрешни и външни заинтересовани страни имат нужда от онлайн платформи и софтуер за комуникация и сътрудничество.

Онлайн сътрудничество се приема като процес, които обхваща приключване на общи цели между екипи, външни или вътрешни за организация или фирма, изискващи онлайн интернет софтуер или платформи за комуникация.

Ефективност на онлайн сътрудничество и комуникация

Онлайн сътрудничеството и комуникацията се смяна за по-неефективна и процесите се трябва да се приемат като по-бавни и времеизискващи от офлайн комуникацията и работата между екипите.

Времето за предаване на съобщение е повече, времето за получаване, прочитане и обработка на информация също може да бъде повече, както и техническото време за обратната комуникация към страната изпращач на първоначалните данни.

Нуждата от онлайн сътрудничеството и комуникацията е обаче неизежна в динамичния свят проджект мениджмънт на организациите от 21 век, които имат разположени дистанционни екипи в различни локации по света. Множество фактори могат да бъдат причина за дистанционните екипи и нуждата от онлайн комуникация и сутрудничество, като например технически, финансови, културни или политически.

Популярни платформи и софтуерза онлайн комуникация и сътрудничеството могат да бъдат Skype, Skype for Business (Lync), Jira, Slack, Microsoft Outlook, Wrike, Ytel

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *